VII.2.45 Pompeii, September 2017. Detail of fountain in garden area. Photo courtesy of Kla...